tel. 608438013  
tel. 503995330

Pałac Młodzieży Tarnów
Piłsusdkiego 24

Wymogi na egzamin

 

 

 

1. HISTORIA I ZASADY JUDO

2. SHIZEN (POSTAWY) (JIGO TAI)

3. SHIN TAI (KROKI) (TSUGI ASHI, AYUMI ASHI)

4. UKEMI (PADY) Z POZYCJI WYSOKIEJ

5 TAI SABAKI (OBROTY)

6. NAGE WAZA: (RZUTY) De ashi harai, o soto gari, o uchi gari, ko soto gari